Kituri de iluminare

Set iluminare LED montabil, cablu 12m

172.00 lei

Set lămpi montabile 12V cablu 7,5m

121.00 lei

Set iluminare LED 12V montabil cablu 7,5m

162.00 lei

Set iluminare LED magnetic, cablu 12m

181.00 lei

Set lămpi cablu 7,5m Sacex

171.00 lei

Set lămpi magnetice LED 12/24V cablu 7,5m

190.00 lei

Kituri de iluminare 

whatsapp